Könyvtári foglalkozás

A 2.osztályosok a magyar óra keretében könyvtári foglalkozáson vettek részt a Községi Könyvtárban. Pál Zoltánné Erzsike néni szeretettel fogadott minket, és ő tartotta a foglalkozást. Ennek keretében  megtudták a  gyerekek, hogyan lehet beíratkozni, s megbeszélték a Könyvtárra vonatkozó szabályokat is. Tájékozódtak arról is, hogyan lehet a könyvek között keresgélni, búvárkodni. 

Sok-sok, a korosztályuknak megfelelő könyv várta őket, melyeket nagy érdeklődéssel nézegettek, olvasgattak. A foglalkozás második részében egy magyar népmesét néztünk meg a kivetítőn. Végül mindenki választhatott magának egy könyvjelzőt, s sok élménnyel indultunk vissza az iskolába. 

Köszönjük szépen! 

Reméljük elérte a foglalkozás a célját, és kedvet kaptak a gyerekek az olvasáshoz, könyvtárba járáshoz. 

" A világnak szüksége van egy kis jóságra-és aki a könyveket szereti, rossz ember nem lehet!"(Szerb Antal)

Olvasóvá nevelés a könyvtárban

Könyvtárhasználati órán vettek részt a 2. , az  5. és a 6 . osztályos diákok a Községi Könyvtárban

 

Könytárhasználati óra

Ezeknek a könyvtárhasználati óráknak az a célja, hogy az információkezelés és felhasználás képességét kialakítsák, tanulási-önművelési technikák elsajátítása révén pozitív hozzáállást alakítsanak ki a könyvvel és a könyvtárral kapcsolatban.

Fő célunk az olvasóvá nevelés és az INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG FEJLESZTÉSE!

Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához, az életvitelének alakításához szükséges tudnivalókhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. E célok megvalósításához meg kell tanítani a diákokat a különböző érzékelési csatornákon hozzájuk eljutó információk kezelésére és felhasználására.

Az iskolákban kitüntetett értékként szerepel az, hogy a diákokat megtanítsuk az önművelés, az egyéni hatékony tanulási módszerek kialakításához szükséges hagyományos és újszerű tájékozódási eszközök és technikák együttes és összehangolt alkalmazására.

Ahhoz, hogy a tanuló a könyvtári eszközöket, a különböző információhordozókat használni tudja, először is pozitív viszonyulást kell kialakítani a különféle dokumentumtípusok, a könyvtár szolgáltatásai és a könyvtár nyújtotta számtalan lehetőség között.

A Közösségi Házban működő Könyvtár nagyon barátságos hangulatú, a gyermeki igényeket és a felnőtt olvasói igényeket egyaránt figyelembe veszi. Kijelenthetjük róla, hogy a könyvek, az információk „birodalma”.

A mostani könyvtárórákon az volt a cél, hogy diákjaink ismerjék meg a könyvtárban való keresés módját, a keresést támogató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét.

A kisebbeknek lehetőségük volt a mesék birodalmába betekinteni, a nekik szóló könyveket lapozgathatták, ismerkedhettek a különböző könyvtípusokkal, a könyvtár gyermekeknek szóló kínálatával.

Nagyon nehéz a mai gyermekek kezébe könyvet adni, nem olvasnak szívesen ebben a felgyorsult információs világban.

Bízom benne, és szeretném elérni, hogy többen beiratkozzanak ezek után a könyvtárunkba, és állandó látogatókká váljanak.

 Pál Zoltánné

                    Könyvtáros

Könytárhasználati óra

Könytárhasználati óra