Perbálon jártunk

Az EFOP-3.1.8-17-2017 - iskolaközi szemléletformáló pályázat keretében testvériskolánkba, Perbálra utazott iskolánk felsőtagozata négy pedagógus kíséretében, hogy megismerkedjünk egymással, hiszen két tanéven keresztül veszünk majd részt közös programokban.

A két nap során változatos programok keretében ismerkedhettünk meg a településsel, az iskolával, betekinthettünka prebáli iskola sokoldalú arculatába.

A mindkét nap bővelkedett programokban, a gyerekek és pedagógusaik is részt vettek több tanítási órán (német, népismeret és természetismeret, matematika, magyar), "faluportya", játékos vetélkedők és színházlátogatás gazdagította a két nap programját.

A két nap során a gyerekek nem csak remekül szórakoztak, hanem új barátságok szövődtek, a régiek pedig megszilárdultak. Élményekben gazdagon tért haza minden résztvevő.