A 2018-as év fejlesztései iskolánkban, Pályaavató ünnepség

A Sváb Hagyományok Házában zajlott 2018. november 10-én a településen a 2018-as évben megvalósult projektek átadóünnepsége.
A rendezvény különlegessége abban állt, hogy két házigazdánk is volt: egyrészt Tirk Sándorné polgármesterasszony, másrészt Szabó Árpád úr a Szerencsi Tankerületi Központ Igazgatója, akiknek munkálkodása szép példája az egy célért, egy településért, annak lakosságáért, a fenntartott intézményekbe járó gyermekekért, a fejlődésért való együttműködésnek.
Az ünnepség résztvevőit Tirk Sándorné polgármester asszony köszöntötte és egyben bemutatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával létrehozott Mini Bölcsődét, és a Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés keretében kiépített Csapadékvíz elvezetést.

A Szerencsi Tankerületi Központ Igazgatója Szabó Árpád úr, a Rátkai Német Nemzetiségi Általános Iskola idei pályázatait és fejlesztéseit mutatta be.
A 4.1.3 pályázat keretében megvalósult fejlesztések:
1. Rekortán pálya épült védőpalánkkal, hálóval, világítással, futballkapuval.
Mindez a mindennapos testnevelés miatt megnövekedett igények maximális kielégítését teszi lehetővé. Az iskolás gyermekeken kívül lehetőséget jelent a település felnőtt lakosságának is a helyben való sportolásra. 


2. ISKOLA épülete:
Az épület fejlesztése a teljes utólagos külső homlokzati és födém hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét, vízelvezetést foglalja magában. Mindezzel hosszú távon biztosítja a megfelelő hőtechnikai megfelelőséget.
3. Digitális fejlesztés: 4 digitális tábla, 2 db laptop, 1 db dokumentumkamera
Napjaink korszerű iskolájához, korszerű eszközök, és innovatív pedagógusok kellenek. A pályázat keretében 4 terembe került interaktív tábla, ezáltal lehetővé téve a digitális tananyagok bevonását a pedagógusok mindennapi gyakorlatába.
4. 312 000 Ft értékben bővültek a sportszertár eszközei.EFOP-3.3.5-17-2017-00021 pályázat
„Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” projekt keretében 70 diák vett részt bentlakásos tematikus táborban vagy napközis táborban. E pályázat keretében meghirdetett „Élmény tanulni” 30 órás animátori képzésen 4, táborvezetői képzésen 2 pedagógus vett részt.EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése”
2018 áprilisában 11 pedagógus kapott laptopot, ezáltal megvalósítva azt az igényt, hogy magas színvonalú, felkészülést támogató eszközhöz jussanak a pedagógusok. EFOP-3.1.8.-17-2017-00010 Együtt testvérként iskolaközi szemléletformáló program
Az „Együtt, testvérként – Rátka – Perbál” elnevezésű projekt 15 000 000 Ft-os támogatásban részesült. A két tanévet felölelő program rendkívül sok lehetőséggel gazdagítja a gyermekeket. Színházlátogatások, szakkörök, táborok, előadások, kirándulások során a nonformális tanulási lehetőségek a tanórai kötött kereteken túlmutatva támogatják a nyitott, kreatív légkör kialakítását. A választott tématerületek: az egészséges életmód fontossága, a generációk közötti együttműködések, a német nyelv tanulása-másként, fejlesztő foglalkozások. A kötelező tématerület: partnerség kialakítása egy teljesen más régióban elhelyezkedő iskolával. Választott partnerünk, a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Közép-Magyarország régióban helyezkedik el, a német nemzetiség identitása köti össze a két iskolát. A programok során kölcsönösen meglátogatják egymás intézményeit, és tanulóik-tanáraik számára lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre, a tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok átadására.Hangszercsere 2018 Program
E pályázat keretében az iskola egy YDP-163 pianino Yamaha hangszerrel gazdagodott. A Szerencsi Tankerületi Központ (saját költségvetéséből) is fejlesztette az iskolát

A Tankerület biztosította:
- azokat a tantermi eszközöket, amelyek a megnövekedett igénybevétel miatt szükségszerűvé váltak: padok, asztalok, szekrények, táblák a 31 kis elsős számára.
- 6 tanterem, a folyosó és vizesblokk kifestése.
- Egy új iskolabuszt bocsájtott az iskola rendelkezésére az Abaújszántóról, Golopról, Tállyáról bejárók bejutásának megkönnyítésére.

A tankerületi igazgató hangsúlyozta, hogy mindent elkövet, hogy a nevelés-és oktatás magas színvonalon folytatódhasson, és ennek személyi- és eszközigényeit hiánytalanul kielégítse.
A Szerencsi Tankerületi Központ a kisiskolákra is figyel, és a Rátkai Német Nemzetiségi Általános Iskolában is látja azt az értékes munkát, amely kiérdemli, hogy felújítást hajtsanak benne végre, s ezáltal korszerű iskola lehessen.

Dr. Hörcsik Richárd úr, térségünk országgyűlési képviselője, az Európai Ügyek Bizottságának elnöke méltató gondolataiban az összefogást emelte ki, és azt, hogy mennyire fontos számára a kistelepülések fejlődése.

A Gyermekkert Óvoda nagycsoportosainak és a Német Nemzetiségi Általános iskola tanítványainak produkciói nagy sikert arattak. Szép színfolt volt a Schwarzwald Hagyományőrző Egyesület generációs tánca, amely a német nemzetiségi kultúra életben tartásáról tanúskodott, azt mutatva, hogy generációról, generációra örökítik át a tánchagyományokat.

Az ünnepség végeztével a pályázati forrásból megvalósult fejlesztések helyszíneit kerestük fel, ahol az ünnepélyes szalagátvágások következtek.
Déltől Pályaavató piknik vette kezdetét az Önkormányzat által biztosított ebéddel. Jó hangulatú sorversenyek, kézi- és focimérkőzések zajlottak a szülők és gyermekek részvételével. Az ovisok is kipróbálták a pályát. A Tankerület tortával lepte meg a diákokat.

14 órakor a Klebelsberg Központ elnöke, Hajnal Gabriella avatta fel ünnepélyesen a pályát. Csomós Tamásról elnevezett emlékmérkőzésen a pedagógusok és a polgármesterek mérték össze a futballtudásukat.
Ezzel egyidőben startolt az első családi tökfaragó verseny, amelyen ötletesnél ötletesebb faragványok jöttek létre. Az iskola jóga és zumba órának adott otthont. A nap utolsó programjaként Vincze Ottó előadását hallgathattuk meg az egészséges életmódról, kitartásról, akaratról.

A Pályaavató rendezvényt a szülők rengeteg süteménnyel, gyümölccsel és egyéb finomságokkal támogatták.
A borongós időjárás ellenére egy vidám napot töltöttünk együtt. Bízunk abban, hogy mindenki jól érezte magát programjainkon.