Becsöngettek

2018. szeptember 3.

Halkan útra kell a nyár, noha a nyárias kánikula még megtévesztő, de csendesen beköszönt az ősz, a szeptember s vele az új tanév. A vakációnak vége, s ez a gyerekzsivaj, amely most ismét betölti az iskola udvarát, biztos jele annak, hogy kezdődhet az új tanév, készen áll mindenki a tanulásra.
Itt a Rátkai Német Nemzetiségi Általános Iskolában most kezdődött a 107. tanév. Ez a tanév sok tekintetben különleges számunkra, 31 elsősünk van – ejha! Két első osztály indítására kaptunk lehetőséget. Nyugdíjazások, és egyéb indokok miatt 5 új pedagógus teljes állásban, 2 óraadóként, 1 áttanító pedagógusként segíti nevelő-oktató munkánkat a továbbiakban. S 20 év után nem Endrész Árpádné igazgató néni, hanem jómagam, Prunyi Jánosné köszönti az új tanévet. Intézményvezető-helyettesi feladatok ellátására Spéderné Sebő Edit kapott megbízást.

A tantestületünkben dolgozó osztályfőnökök és szaktanárok:
1. A osztály – 16 tanuló Kosztrub Anita tanító néni
1. B osztály – 15 tanuló Szőke Novák Krisztina tanító néni
2. osztály - 10 tanuló Szkiba Istvánné tanító néni
3. osztály – 14 tanuló Kohári Marianna tanító néni
4. osztály – 11 tanuló Czakóné Havasi Ildikó tanító néni
5. osztály – 15 tanuló Takács Györgyi német szakos tanár
6. osztály – 10 tanuló Balogh Zoltán tanító és testnevelés műveltség terület
7. osztály – 10 tanuló Kunder Tamás matematika és testnevelés szakos
8. osztály – 11 tanuló Magyar Katalin tanító-földrajz - számítástechnika szakos
Az alsó és felső tagozaton Molnár Brigitta tanító jelölt lesz segítségünkre a technika, rajz, ének, tanításában, és a tanulószobai feladatok ellátásában.
A felsőben:
Endrész György tanár úr németet, népismeretet, történelmet,
Sebő Henrietta tanár néni angolt, biológiát,
Hensperger György tanár úr kémiát, fizikát,
Baloghné Molnár Izabella tanár néni éneket,
Spéderné Sebő Edit és Prunyi Jánosné tanár néni magyart tanít.

Három tanulószobás csoportunk indul, s több tehetséggondozó, készségfejlesztő foglalkozás, így ECDL, angol, német nyelvvizsga előkészítő szakkör, táblajáték szakkör, énekkar, kreatív hobbi, moderntánc, német nyelvi színjáték, felzárkóztatók, felvételi előkészítők.
Gyógytestnevelés /az orvosi vélemény alapján/: péntek délutánonként 4 csoportban, csoportonként 1-1 órában fog történni.
Etika / Hit- és erkölcstan oktatása csütörtökön zajlik, minden évfolyamon 1-1 órában.

Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különösen ott, ahol először megy első osztályba a család szeme fénye, a gyerek. A tanévkezdés az ő számukra a legizgalmasabb, ilyenkor tanító, szülő figyelme a kicsikre irányul.
Az első tanítási napon sok diákban fogalmazódik meg, hogy „most jobban fogok tanulni, mint tavaly, nem hagyok mindent az utolsó pillanatra”. Pedagógus kollégáimmal abban reménykedünk, hogy előbb-utóbb minden tanuló belátja majd, hogy tanulás nélkül nem lehet tudáshoz jutni, tudás nélkül pedig nem lehet az életben boldogulni.
Ahhoz, hogy minden tanuló jól vegye az akadályokat természetesen szükséges a család odafigyelése is. A szülői háttér, a biztatás, a noszogatás, a segítségnyújtás, a támogatás és az a tudat, hogy a szülőkre mindig számíthat a gyermek - talán a legfontosabb tényező. A szülők nagyon fontosak a mi számunkra is. Közös munkánk során a partneri együttműködés a gyermek érdekében a legfontosabb. Ahhoz, hogy az előttünk álló tanév és a többi tanév sikeres legyen, sok mindenre van még szükség! Arra, hogy kollégáim áldozatosan végezzék munkájukat, arra, hogy tanulóink követve a pedagógusok útmutatását folyamatosan és rendesen tanuljanak és tisztességesen viselkedjenek, arra, hogy a szülők az iskolával, a pedagógusokkal együttműködjenek, hogy folyamatos kapcsolatot tartsanak és természetesen arra is, hogy az Iskolavezetés megfelelően kézben tartsa az intézmény irányítását.
Oktatási rendszerünk magas követelménye, és a szülői elvárások miatt is állandó versenyhelyzetben dolgozunk. Iskolásaink viselkedése, szorgalma, kitartása is nagyon megváltozott. Vallom, hogy a jó példa, a türelem, szeretet kioltja a negatív reakciókat. A gyerekek, diákok intelligenciáján, neveltségén, a pedagógusok felkészültségén, következetességén múlik, hogy fegyelem van-e a foglalkozásokon, az órákon. S persze nagyban függ attól is, hogy mennyire becsülik meg a tanáraikat. Megjegyzem, a követett példa mindenben a szülő. Az ő mintáját követi a gyermeke az iskolában, ugyanúgy, mint a mindennapok folytonos és kötelességszerű felelősségeiben, a házi feladat készítésben, a rendszeres és kitartó tanulásban, a választott foglalkozásokon való kitartó és aktív részvételben. Ezekre kell elköteleződniük tanítványainknak, ehhez kérjük a Szülők segítségét!
Nyitott iskola voltunk, vagyunk és kívánunk maradni. Szeretnénk minél több közös programot kínálni, találkozásokat szervezni, ahol lehetőség adódik a közös párbeszédre. Nálunk nincs bezárt ajtó, a problémákat közösen kell megbeszélni, ha kell dicsérni és büntetni is kell tudni, ha jellemükben is erős gyermekeket szeretnének nevelni.

BECSENGETTEK
A 2018/2019-es tanévet 112 beírt tanulóval nyitom meg!

Remélhetőleg mindenkinek sikerült kipihennie az előző év fáradalmait, és energiával megtelve, újult erővel, tele tudásvággyal, tenni akarással vág neki a következő tanévnek.
Valamennyi tanítványunknak, kollégáimnak, a szülőknek, minden partnerünknek sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánok!

Prunyi Jánosné