Idősek napja

Az Önkormányzat nov. 28-án rendezte meg községünkben az Idősek Napját. Erre az eseményre iskolánk 3. osztályos tanulói, két 6.-ossal és az énekkarosokkal kiegészülve, izgatottan készültek, hisz ők kapták azt a nemes feladatot, hogy kis ünnepi műsorral kedveskedjenek a falu legidősebbjeinek.


Szívhezszóló versekkel, vidám jelenettel, dallal köszöntötték őket, melyet nagy tapssal jutalmaztak.
Örökérvényű „tanáccsal” kezdődött és zárult az ünnepélyünk, és itt is szeretettel kívánjuk nekik:
„ …..MARADJ A SZÍVEDBEN ÖRÖKKÉ FIATAL! „