Pályázati siker

Újabb pályázati siker

 

-   iskolaközi szemléletformáló program -

            Örömmel tájékoztatjuk iskolánk tanulóit és a szülőket, hogy az EFOP-3.1.8-17-2017 - iskolaközi szemléletformáló pályázatra benyújtott programunk sikeres elbírálást kapott. Az „Együtt, testvérként – Rátka – Perbál” elnevezésű projekt 15 000 000 Ft-os támogatásban részesült.

            A két tanévet felölelő program rendkívül sok lehetőséggel gazdagítja az iskolánkba járó gyermekeket. Színházlátogatások, szakkörök, táborok, előadások, kirándulások során a nonformális tanulási lehetőségek a tanórai kötött kereteken túlmutatva támogatják a nyitott, kreatív légkör kialakítását.

A választott tématerületeink: az egészséges életmód fontossága, a generációk közötti együttműködések, a német nyelv tanulása – másként, fejlesztő foglalkozások.  A 8. évfolyamról bevont tanulók esetében a továbbtanuláshoz ez jelentős segítséget nyújthat.

A másság elfogadtatásában, a tolerancia, az empátia fejlesztésében is hatalmas eszköz lehet ez a projekt.

A kötelező tématerület: partnerség kialakítása egy teljesen más régióban elhelyezkedő iskolával. Választott partnerünk, a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Közép-Magyarország régióban helyezkedik el, a német nemzetiség identitása összeköt bennünket. Erős iskola, jó kompetenciamérés és tanulmányi versenyeredményekkel.

A programok során kölcsönösen meglátogatjuk egymás intézményeit, és tanulóink-tanáraink számára lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre és tapasztalatok átadására. „A kapcsolatépítés hozzájárul a „minden gyermek, tanuló optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés” támogatásához.”

            Fontos célunknak tartjuk, hogy a tananyag mellé más útravalót is kapjanak a tanulók: értékrendet, szociális fogékonyságot, az önkifejezés készségét, stílust, kommunikációs készséget, közösségi élményt. A közösség megtanít bizonyos viselkedésmintákat, amelyek sehol máshol nem sajátíthatók el, azaz a szemléletformálás elengedhetetlen eszköze.

Ha a tanulók szociális, kommunikatív, nyelvi kompetenciái jelentősen fejlődnek, javulnak továbbtanulási esélyeik, mely megfelel a tudásalapú társadalom munkaerő-piaci elvárásoknak.

            Az intézmények között létrejövő kapcsolatok hosszú távon megalapozhatják az együttműködést. Nemcsak a tanulók köthetnek személyes barátságokat, hanem az intézmények számára is lehetővé válik a tapasztalatok cseréje, a jó gyakorlatok átadása.