Látogatható programjaink

Vállalt bázisintézményi feladatok a 2020/2021-es tanévre

Rátka 270 – nagy projekt
270 évvel ezelőtt 50 német telepes család érkezett Rátkára. Erre az eseményre emlékezve a diákok interaktív órákon vesznek részt, ahol megismerhetik a betelepülés okait és körülményeit, a régi családneveket és viseletet. Gyűjtőmunkát végeznek tárgyi és szellemi értékekre vonatkozóan, családfát készítenek, kitűzőt terveznek, Minibuchot készítenek, rögzítik az élő sváb nyelvet, prezentációkat-kisfilmet készítenek a sváb hagyományokról, tanulmányozzák a rátkaiak népviseletét.


Miklós püspök legendája - Szent Miklós legendájának német nyelvi feldolgozása projektmódszerrel
Szent Miklós életének megismerése, dalok, mesék feldolgozása, színpadra állítása. A gyerekek dalok, játékok, mesék segítségével ismerik meg Miklós püspök életét és a Miklós-napi népszokásokat. Természetesen az ajándékkészítés és az ajándékozás sem maradhat el ezen a napon. A játék, a drámajáték eszköztárával a tanórai munka során egy történet kel életre a színpadon. A szerepek elosztásában/választásában nagy szerepe van a német nyelvi kifejezőkészségnek, a beszédbátorságnak, a szövegek kifejező megtanulásának. A színjátékban való részvétel egyaránt lehetőséget kínál a nyelvet jól birtokló tanítványoknak és hatalmas motivációs erővel bír a gyengébb képességű tanítványok esetén is. Az ünnepeinkbe bevonva ezt a tehetségfejlesztő módszert igyekszünk lehetőséget biztosítani tanítványainknak a magyarországi németség tradícióinak megismerésére, élményszerű közös átélésére.


Zöldnek lenni jó! - szókincsbővítés versenyeztetéssel
Mit tehetünk a környezetünk védelme érdekében? Hogyan védhetjük a Föld természeti kincseit? Hogyan lehetünk környezettudatosak? A környezetvédelem témában felkészülő felső tagozatos csapatok egy 2 fordulós levelező versenyen mérhetik össze tudásukat. A környezeti, fenntarthatósági témakörök közül csoportjaink foglalkoznak a megújuló energiahordozókkal, az évszakok és az időjárás/klíma-változásaival, valamint a hulladékkezeléssel.


Német nyelvi vizsgarendszer bemutatása - szókincsbővítés kommunikációs gyakorlatokkal, szövegtanulással
4-8. osztályokban év végén írásban és szóban vizsgát tesznek a diákok német nyelvből. A PPT segítségével ismertetjük a témák feldolgozását, a felkészülés fázisait, a vizsga menetét, a tanulók teljesítményének értékelését.