Egészséghét

Többéves hagyományunknak megfelelően szerveztük meg november végén a „Fő az egészség” témahetet. A járványhelyzet miatt programjainkat osztálytermen belül valósítottuk meg, ezzel is csökkentve a vírus terjedésének lehetőségét. 
A tanítási órákon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden egészséget befolyásoló témáról szót ejtsünk, természetesen szem előtt tartva az életkori sajátosságokat. Központi helyet foglalt el, a napjainkat leginkább érintő kézmosás és távolságtartás fontossága, ezenkívül a test- és fogápolás, táplálkozás, sportolás, pozitív gondolkodás jelentősége. Játékos formában rendeztünk vetélkedőket, ahol kivételesen nem csapatokban, hanem egyénileg adhattak számot tudásukról a gyerekek. A hét folyamán „egészség-kártyákat” szerezhettek minden olyan dologért, ami bizonyította, hogy a mindennapjaikban is odafigyelnek az egészségük megóvására (pl. zöldség, gyümölcs tízóraira, vízivás, ápolt körmök, tiszta kéz, … stb.). A legtöbb jutalomkártyát gyűjtők ajándékba részesültek. 
Meghirdettük a plakátkészítő -, versíró -, gyümölcs – zöldségszobor, valamint az újrahasznosított anyagból készített tárgyak pályázatát. Tanulóink lelkesek voltak, szép számmal érkeztek munkák minden kategóriában. Valamennyiüket emléklappal és tárgyi ajándékkal jutalmaztunk. 
Az osztályok között is lázas versengés folyt a „legtisztább tanterem” cím elnyeréséért.
Reméljük, hogy a hét folyamán újabb „adalékokat csöpögtettünk” tanítványainkba annak érdekében, hogy valóban tudatosan éljék meg egészségüket, a mindennapok során tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy megőrizhessék a legnagyobb kincsüket.