Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden látogatót
a Rátkai Német Nemzetiségi Általános Iskola megújult honlapján!


„…Bármelyik iskola válhat olyan hellyé,
amelybe gondolkodó, mohón kíváncsi, gyorsan és felelősségteljesen
tanuló diákok járnak,
amelyben a tanárok élvezik a munkájukat és a diákjaikkal való együttlétet,
ahol magas a morális mérce,
és ahová mind a diákok, mind a tanárok szeretnek járni.”
(Carl Rogers)


Az idézett gondolat időszerűsége vitathatatlan, minden iskola szeretné ezt a célt elérni. Ahhoz, hogy az iskola a XXI. században felnövő Z és Y-generáció eredményes nevelésének színtere legyen: az ismeretszerzés „hogyan”-ja, a kulcskompetenciák stabil volta, és mindenek előtt a pedagógusok szaktudása, szakmaisága, rátermettsége, elhivatottsága lehet a zálog. Ez alapozza meg azt, hogy a ma diákjai képesek lesznek-e tudásukat a gyakorlatban felhasználni, megfelelni „az egész életen át tartó tanulás” követelményének. Fontos vezetői feladatnak tekintem az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságának növelését, a tanulók képességeinek folyamatos fejlesztését. A jó iskolához jó nevelőtestület kell, amelynek tagjai egyedi képességeikkel kiegészítik egymást, és megfelelő feladatmegosztással mindenki a csapat aktív, segítő és alkotó tagja. Iskolánkban adott ez a csapat.

Kedves Szülők!
Hagyományok tisztelete és az új igények megfontolt követése jellemzi iskolánkat.

I. Hagyományok tisztelete

1. Tanulás
Előbb-utóbb minden tanuló belátja majd, hogy tanulás nélkül nem lehet tudáshoz jutni, tudás nélkül pedig nehezen lehet az életben boldogulni. Mindenkinek rá kell találnia a leghatékonyabb tanulási technikára. Ezért már első osztálytól erősíteni kell a feladattudatot, a felelősségérzetet a gyermekekben. Terelgetni kell, hogy minél hamarabb kialakuljon benne az önálló ismeretszerzés vágya. Olvasni, írni, számolni ma is meg kell tanulni, sőt jobban, mint valaha. Az otthoni tanulásra szoktatásban kérjük a szülők segítő támogatását.

2. Német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola vagyunk.
A gyermekek már első osztálytól 5 órában tanulják a német nyelvet. A nyelvtanulás mellett nagy gondot fordítunk a német nemzetiségi szokások, hagyományok megismertetésére, a sváb kulturális értékek áthagyományozására, amelynek a heti 1 német népismeret óra, és a tanévet végig kísérő  hagyományápoló rendezvények adnak keretet. Ettől az évtől 4. osztálytól tervezzük német nyelvi vizsgarendszer bevezetését. A felső tagozaton német nyelvvizsga előkészítő segíti a felkészülést a diákcserére, a felvételikre és a német nyelvvizsgára. Tehetséges tanítványaink 8. o. végén nyelvvizsgát tehetnek németből. Diákcsere-kapcsolatot ápolunk a németországi Unterbalbach, a lengyelországi Kreutzenort és a hazai Perbál iskolásaival. Összekötő kapocs köztünk a német nyelvű kommunikáció. Ösztönözzük tanulóinkat német nyelvi középiskolai továbbtanulásra. Arra törekszünk, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei.

II. Haladás a korral

1. Számítástechnika
Hosszú évek óta intézményünk kiemelkedő teljesítményeket nyújt számítástechnikából: megyei és országos eredményeink vannak. Ehhez párosul, hogy tehetséggondozó ECDL-szakkörünknek köszönhetően minden évben 4-5 nyolcadikosunk birtokosa a teljes ECDL-jogosítványnak. Digitális tudás nélkül ma beszűkülnek a lehetőségek, azt kell megcéloznunk, hogy kikerülő tanítványaink alkalmazni képes informatikai ismeretekkel rendelkezzenek.

2. „Mosolygós Iskola”
Ebben a tanévben iskolánk csatlakozott a „Mosolygós Magyarországért” mozgalomhoz. Szeretnénk átadni a tanulóinknak a pozitív életszemlélet, gondolkodás fontosságát. Minden tanítványunkra figyelünk: helye van az egyéni fejlesztésnek, a fejlesztő foglalkozásoknak, felzárkóztatásnak, tehetséggondozásnak. Az iskolánk kínálatában megjelenő foglalkozáskínálat: tanulószoba, ECDL, énekkar, kreatív szakkör, német nyelvvizsga-előkészítő, angol szakkör, magyar és matematika előkészítő, sakk, moderntánc, „mindlab”, kézilabda, foci, néptánc, mind-mind alkalom arra, hogy a tanulók személyisége, készsége fejlődjön. A művészeti nevelés kiszélesítése érdekében a Széptan Művészeti Iskola furulya, fuvola, zongora és gitár tanszakot indított iskolánkban.

3. „Boldog Iskola”
A 2017-es tanévben egyetlen osztályban működött a Bagdi Bella által kidolgozott „Boldogságprogram”, melynek célja a pozitív életszemlélet kialakítása a tanulóinkban, személyiségformálás és érzelmi nevelés. Ettől a tanévtől már több osztályunk is ismerkedik ezzel a szemléletformáló programmal. A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldog Iskolai szakmai napján már harmadszor vehettük át a Boldog Iskola oklevelet és szakmai csomagot.

4. Projekthetek, témanapok
Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségnevelésre, környezeti nevelésre, a fenntarthatóságra nevelésre. A tanév során témahetet szervezünk az egészségvédelemnek, szelektíven gyűjtjük a hulladékot és a Föld napján versenyfeladatokkal irányítjuk a figyelmet a környezettudatosságra. A Pénz7 a pénzügyi tudatosság hete iskolánkban, ahol a figyelem középpontjában a pénzzel való gazdálkodás áll. A Happy-hét pedig a vízivás népszerűsítéséről szól.

5. A nevelőtestületünk által összeállított éves eseménynaptár bővelkedik nemzetiségi, hagyományápoló, kulturális, sport, környezetvédelmi, egészségmegőrző rendezvényekben.
A tanév során sok közös együttlétre hívjuk a szülőket, lesz Mindenki karácsonya, farsang, jótékonysági bál, családi gyermeknap, erdei iskola, tábor, „Gondolkodjunk közösen gyermekeink jövőjéről” fórum. Nevelőtestületünk ettől a tanévtől bevezette az elektronikus napló mellé az e-ellenőrzőt.

Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a tanulói létszám növekszik. Az idei tanévet 118 tanuló kezdte meg, még sosem volt ilyen magas a tanulólétszám intézményünkben, ami köszönhető eredményeinknek, a felkészült pedagógusainknak, a családias hangulatnak, iskolánk jó hírének!

Tisztelettel köszönöm minden szülő iskolánkba vetett megtisztelő bizalmát! Gyermekeink nevelésében, tanításában csak együtt, együttműködve tudunk célokat elérni. Higgyék el, nagyon fontos, hogy az iskolás évek alatt rendszeresen ellenőrizzék az otthoni felkészülését, a szóbeli feladatokat, könyvnélküliek (szorzótábla, fogalmak, versek, német szavak) megtanulását. Nyitott iskola vagyunk. Várjuk a kedves Szülőket a fogadó órákra, szülői értekezletekre, nyílt napokra és rendezvényeinkre.

Szeretném megköszönni a Szerencsi Tankerületi Központnak és vezetőjének Szabó Árpádnak, hogy az oktató- nevelő munkánkhoz szükséges feltételeket az új tanévre is biztosítják, és pályázataikban iskolánkra is nagy hangsúlyt fektetnek.

Kívánok az idei tanévre is erőt, egészséget, kitartó szorgalmat, örömökben bővelkedő perceket gyerekeknek, pedagógusoknak, szülőknek egyaránt!

Prunyi Jánosné intézményvezető